Knjigovodstvene usluge Appaloosa zaglavlje

Sva prava zadržana © www.appaloosa.hr

Potočka ulica 30, 48260 Križevci

048/681-009;  095/517-47-37

info@appaloosa.hr

logo Appaloosa web bijeli logo Appaloosa web bijeli

Knjigovodstvene usluge

Home

O nama

Usluge

Zakon

Home

Knjigovodstvene usluge

Izrada web stranica

Sitemap

Izrada web stranica

Domena

Web hosting

Ponuda

SEO optimizacija

logo_Appaloosa
O nama Usluge Zakon Kontakt
Knjigovodstvene usluge Appaloosa

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (pročišćeni tekst) - SADRŽAJ

#top1

Povratak na prvi dio Zakona o trgovačkim društvima

Članak 1. Pojam trgovca
Članak 2. Pojam trgovačkoga društva
Članak 3. Trgovac pojedinac
Članak 4. Pravna osobnost trgovačkoga društva
Članak 5. Stjecanje prava i obveza
Članak 6. Preddruštvo
Članak 7. Podružnice
Članak 8. Upis podružnice u sudski registar
Članak 9. Općenito
Članak 10. Odgovornost članova trgovačkoga društva
Članak 11. Pojam
Članak 12. Načelo istinitosti
Članak 13. Sadržaj tvrtke
Članak 14. Razlikovanje tvrtki
Članak 15. Imena država i međunarodnih organizacija
Članak 16. Osobna imena
Članak 17. Tvrtka i promjene u trgovačkom društvu
Članak 18. Tvrtka trgovačkoga društva u stečaju ili likvidaciji
Članak 19. Skraćena tvrtka
Članak 20. Jezik tvrtke
Članak 21. Upotreba tvrtke
Članak 22. Načelo jedinstvenosti
Članak 23. Prijenos tvrtke
Članak 24. Sadržaj tvrtke
Članak 25. Primjena odredaba o tvrtki trgovačkoga društva
Članak 26. Sadržaj
Članak 27. Primjena odredaba o tvrtki trgovačkoga društva
Članak 28. Načelo zakonitosti
Članak 29. Načelo isključivosti
Članak 30. Načelo prvenstva
Članak 31. Zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke
Članak 32. Sloboda obavljanja djelatnosti
Članak 33. Utvrđivanje predmeta poslovanja
Članak 34. Upis predmeta poslovanja u sudski registar
Članak 35. Učinak upisa predmeta poslovanja društva u sudski registar
Članak 36. Djelatnost podružnice
Članak 37. Sjedište trgovačkoga društva
Članak 38. Promjena sjedišta
Članak 39. Sjedište podružnice
Članak 40. Sudska nadležnost
Članak 41. Zastupnici po zakonu
Članak 42. Zastupnici po ,punomoći
Članak 43. Punomoćnik po zaposlenju
Članak 44. Pojam prokure
Članak 45. Prokurist
Članak 46. Pojedinačna i skupna prokura
Članak 47. Opseg ovlasti iz prokure
Članak 48. Ograničenje prokure
Članak 49. Sklapanje ugovora sa samim sobom
Članak 50. Potpis prokuriste
Članak 51. Prijenos prokure
Članak 52. Opoziv prokure
Članak 53. Prokura trgovca pojedinca
Članak 54. Upis prokure
Članak 55. Pojam trgovačke punomoći
Članak 56. Ovlasti iz trgovačke punomoći
Članak 57. Tko može dati punomoć i oblik punomoći
Članak 58. Ovlasti iz punomoći trgovačkome putniku
Članak 59. Predmet upisa
Članak 60. Registar
Članak 61. Način upisa
Članak 62. Prijava za upis
Članak 63. Potpisi
Članak 64. Objava upisa
Članak 65. Javnost registra
Članak 66. Učinak upisa u registar
Članak 67. Mjesna nadležnost

Članak 68. Pojam javnoga trgovačkoga društva
Članak 69. Primjena propisa o ortaštvu
Članak 70. Prijava za upis u sudski registar
Članak 71. Društveni ugovor
Članak 72. Ulozi u društvu
Članak 73. Naknada izdataka i štete
Članak 74. Posljedice zakašnjenja
Članak 75. Pozornost člana
Članak 76. Zabrana konkurencije
Članak 77. Posljedice nedopuštene konkurencije
Članak 78. Vođenje poslova društva
Članak 79. Način vođenja poslova
Članak 80. Odstupanje od uputa. Obveza izvješćivanja
Članak 81. Opseg ovlasti za vođenje poslova. Prokura
Članak 82. Oduzimanje ovlasti za vođenje poslova
Članak 83. Otkazivanje ovlasti za vođenje poslova društva
Članak 84. Pravo na obaviještenost
Članak 85. Donošenje odluka
Članak 86. Račun dobiti i gubitka
Članak 87. Udio u dobiti i gubitku
Članak 88. Zabrana smanjenja udjela u kapitalu društva
Članak 89. Vraćanje zajmova
Članak 90. Zabrana raspolaganja člana svojim udjelom
Članak 91. Zastupanje društva
Članak 92. Opseg ovlasti za zastupanje
Članak 93. Oduzimanje ovlasti za zastupanje
Članak 94. Osobna odgovornost članova
Članak 95. Prigovor i prijeboj
Članak 96. Odgovornost novoga člana
Članak 97. Razlozi prestanka
Članak 98. Otkaz člana
Članak 99. Prestanak na temelju odluke suda
Članak 100. Društvo za vrijeme trajanja života člana. Prešutno nastavljanje društva
Članak 101. Otkaz vjerovnika člana društvu zbog tražbina prema članu
Članak 102. Ovlast člana koji je u dobroj vjeri za vođenje poslova društva
Članak 103. Smrt ili prestanak člana i stečaj člana
Članak 104. Nastavljanje društva nakon istupanja člana
Članak 105. Posljedice istupanja člana iz društva i odgovornost za obveze društva
Članak 106. Sudjelovanje člana koji je istupio iz društva u poslovima koji nisu završeni
Članak 107. Nastavljanje društva s nasljednicima
Članak 108. Isključenje člana umjesto prestanka društva sudskim otkazom
Članak 109. Istupanje člana umjesto prestanka društva zbog otkaza vjerovnika
Članak 110. Preuzimanje poslova društva bez provođenja likvidacije
Članak 111. Prijava za upis nastanka razloga za prestanak društva u sudski registar
Članak 112. Nastavljanje društva nakon stečaja
Članak 113. Kada se pokreće postupak likvidacije
Članak 114. Imenovanje likvidatora
Članak 115. Opoziv likvidatora
Članak 116. Prijava za upis likvidatora u sudski registar
Članak 117. Poslovi likvidatora
Članak 118. Skupno zastupanje
Članak 119. Neograničenost ovlasti
Članak 120. Vezanost likvidatora odlukama onih koji su ih imenovali
Članak 121. Tvrtka i potpisivanje
Članak 122. Financijska izvješća
Članak 123. Vraćanje stvari
Članak 124. Podjela imovine društva
Članak 125. Podmirenje računa između članova društva
Članak 126. Međusobni odnosi i odnosi prema trećima
Članak 127. Čuvanje poslovnih knjiga.
Članak 128. Primjena odredaba o likvidaciji
Članak 129. Zastara tražbina prema članovima
Članak 130. Prekid zastare
Članak 131. Pojam komanditnog društva
Članak 132. Primjena odredbi o javnom trgovačkom društvu
Članak 133. Ugovor o osnivanju društva
Članak 134. Upis u sudski registar
Članak 135. Sloboda ugovaranja
Članak 136. Upravljanje društvom
Članak 137. Pravo nadzora
Članak 138. Zabrana konkurencije
Članak 138.a Predaja izvješća društva u sudski registar
Članak 139. Udio u dobiti i u gubitku
Članak 140. Obračun udjela u dobiti i u gubitku
Članak 141. Isplata dobiti
Članak 142. Zastupanje
Članak 143. Odgovornost komanditora
Članak 144. Odgovornost novoga člana društva
Članak 145. Smanjenje uloga. Prijava za upis promjene uloga u sudski registar
Članak 146. Vraćanje zajmova
Članak 147. Smrt ili prestanak komanditora
Članak 148. Pojam tajnoga društva
Članak 149. Odnosi između poduzetnika i tajnoga člana
Članak 150. Pravo nadzora tajnoga člana
Članak 151. Dobit i gubitak
Članak 152. Račun dobiti i gubitka
Članak 153. Smrt tajnoga člana
Članak 154. Slučajevi prestanka društva
Članak 155. Otkaz ugovora
Članak 156. Obračun i dovršetak započetih poslova
Članak 157. Prava tajnoga člana u slučaju stečaja poduzetnika
Članak 158. Pobijanje stečaja
Članak 159. Pojam dioničkoga društva
Članak 160. Osnivači
Članak 161. Temeljni kapital
Članak 162. Najniži nominalni iznos temeljnoga kapitala
Članak 163. Najniži nominalni iznos dionica
Članak 164. Iznos za koji se izdaju dionice
Članak 165. Dionice koje glase na ime
Članak 166. Privremenice
Članak 167. Redovne i povlaštene dionice
Članak 168. Rodovi dionica
Članak 169. Pravo glasa
Članak 170. Sastojci dionice
Članak 171. Dijelovi isprave o dionici
Članak 172. Odluka o izdavanju dionica
Članak 173. Usvajanje statuta
Članak 174. Objava podataka i priopćenja društva
Članak 175. Posebne pogodnosti i trošak osnivanja društva
Članak 176. Ulaganje stvari i prava. Preuzimanje stvari i prava
Članak 177. Pojam
Članak 178. Preuzimanje dionica
Članak 179. Uplata dionica
Članak 180. Imenovanje organa društva
Članak 181. Izvješće o osnivanju
Članak 182. Revizija osnivanja
Članak 183. Opseg revizije osnivanja
Članak 184. Nesuglasje između osnivača i revizora osnivanja
Članak 185. Naknada i troškovi revizora osnivanja
Članak 185.a Osnivanje društva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja
Članak 186. Prijava za upis društva u sudski registar
Članak 187. Sadržaj prijave
Članak 187.a Sadržaj prijave kada se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja
Članak 188. Ispitivanje prijave
Članak 189. Sadržaj upisa
Članak 189.a Društvo s jednim dioničarom
Članak 190. Objava upisa
Članak 191. Odgovornost osnivača
Članak 192. Odgovornost drugih osoba
Članak 193. Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora, odnosno izvršnih direktora i članova upravnog odbora
Članak 194. Zabranjeno izdavanje dionica
Članak 194.a Nastavak osnivanja društva
Članak 195. Pojam
Članak 196. Javni poziv za upis dionica
Članak 197. Upis i uplata dionica
Članak 198. Upisnica
Članak 199. Neuspjeli upis
Članak 200. Nepravodobna plaćanja
Članak 201. Raspoređivanje upisanih dionica
Članak 202. Raspolaganje s uplatama
Članak 203. Sazivanje osnivačke skupštine
Članak 204. Posljedice neodržavanja osnivačke skupštine
Članak 205. Podobnost skupštine da donosi odluke
Članak 206. Tijek osnivačke skupštine
Članak 207. Nadležnost osnivačke skupštine
Članak 208. Glasovanje na osnivačkoj skupštini
Članak 209. Ponovno ispitivanje izvješća o osnivanju
Članak 210. Upis u sudski registar. Postupanje u ime društva prije upisa u sudski registar. Odgovornost u osnivanju.
Članak 211. Načelo jednakog položaja dioničara
Članak 212. Glavna obveza dioničara
Članak 213. Posljedice nepravodobne uplate
Članak 214. Isključenje dioničara zbog nepravodobne uplate dionica
Članak 215. Plaćanje obveze prednika
Članak 216. Zabrana oslobođenja od ispunjenja obveze dioničara
Članak 217. Zabrana povrata plaćenog i plaćanja kamata na ulog te povrat zajma kojim se nadomješta kapital
Članak 218. Dodatne obveze dioničara
Članak 219. Zabrana upisa vlastitih dionica i preuzimanja dionica
Članak 220. Upotreba dobiti
Članak 221. Plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti
Članak 222. Zakonske rezerve i rezerve kapitala
Članak 222.a Rezerve za vlastite dionice, statutarne i ostale rezerve
Članak 223. Podjela dobiti
Članak 224. Odgovornost dioničara koji su primili zabranjena plaćanja
Članak 225. Plaćanje dodatnih činidbi
Članak 226. Upis u registar dionica
Članak 227. Prijenos dionica
Članak 228. Više ovlaštenika na dionici
Članak 229. Računanje vremena za koje imatelj ima dionicu
Članak 230. Proglašenje isprave o dionici nevažećom po amortizacijskom postupku i od strane društva
Članak 231. Zamjena oštećenih isprava o dionicama i privremenicama
Članak 232. Novi kuponi dionice
Članak 233. Stjecanje vlastitih dionica
Članak 234. Ništetni poslovi
Članak 235. Prava iz vlastitih dionica
Članak 236. Otuđenje i povlačenje vlastitih dionica
Članak 237. Stjecanje vlastitih dionica preko trećih
Članak 238. Uzimanje vlastitih dionica u zalog
Članak 239. Sastav uprave
Članak 240. Vođenje poslova društva
Članak 241. Zastupanje
Članak 242. Ograničenje ovlasti za zastupanje i za vođenje poslova
Članak 243. Priprema i provođenje odluka glavne skupštine
Članak 244. Imenovanje i opoziv članova uprave
Članak 244.a Ostavka člana uprave
Članak 245. Imenovanje od strane suda
Članak 245.a Upis promjene u upravi u sudski registar
Članak 246. Sudjelovanje članova uprave u dobiti društva
Članak 247. Načela za primanja članova uprave
Članak 248. Zabrana konkurencije
Članak 249. Davanje kredita članovima uprave i prokuristima
Članak 250. Izvješća nadzornom odboru
Članak 250.a Godišnje izvješće o stanju društva
Članak 250.b Konsolidirano godišnje izvješće društva
Članak 251. Dužnosti uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje
Članak 252. Dužna pozornost i odgovornost članova uprave
Članak 253. Zamjenici članova uprave
Članak 254. Broj članova nadzornog odbora
Članak 255. Tko može biti član nadzornog odbora
Članak 256. Izbor i imenovanje članova nadzornog odbora
Članak 257. Imenovanje članova nadzornog odbora od strane suda
Članak 258. Mandat članova nadzornog odbora
Članak 259. Opoziv članova nadzornog odbora
Članak 260. Opoziv članova nadzornog odbora od strane suda
Članak 260.a Ostavka člana nadzornog odbora
Članak 261. Nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva
Članak 262. Upis u sudski registar i objava promjena u nadzornom odboru
Članak 263. Nadležnost nadzornog odbora
Članak 264. Način rada nadzornog odbora
Članak 265. Sazivanje sjednica
Članak 266. Sudjelovanje na sjednicama
Članak 267. Odlučivanje u nadzornom odboru
Članak 268. Zastupanje društva prema članovima uprave
Članak 269. Nagrada za rad članova nadzornog odbora
Članak 270. Ugovori sa članovima nadzornog odbora
Članak 271. Davanje kredita članovima nadzornog odbora
Članak 272. Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora
Članak 272.a Izbor ustroja društva
Članak 272.b Sastav upravnog odbora
Članak 272.c Izbor, imenovanje članova upravnog odbora, trajanje mandata i odnosi s društvom
Članak 272.d Imenovanje članova upravnog odbora od strane suda
Članak 272.e Opoziv članova upravnog odbora
Članak 272.f Ostavka člana upravnog odbora
Članak 272.g Upis u sudski registar i objava promjena u upravnom odboru i izvršnih direktora društva
Članak 272.h Nadležnost upravnog odbora
Članak 272.i Način rada upravnog odbora
Članak 272.j Sazivanje sjednica, sudjelovanje na njima i odlučivanje u upravnom odboru
Članak 272.k Dužna pozornost i odgovornost članova upravnog odbora
Članak 272.l Izvršni direktori
Članak 272.m Zastupanje
Članak 272.n Potpisivanje izvršnih direktora
Članak 272.o Imenovanje izvršnih direktora od strane suda
Članak 272.p Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
Članak 273. Odgovornost za štetu
Članak 273.a Obveza postavljanja zahtjeva
Članak 274. Ostvarivanje prava dioničara
Članak 275. Nadležnost glavne skupštine
Članak 276. Razrješnica članovima uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 277. Općenito
Članak 278. Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine
Članak 279. Rok za sazivanje glavne skupštine
Članak 280. Objava zahtjeva za dopunom dnevnog reda i prijedlozi odluka
Članak 280.a Objave na internetskoj stranici društva
Članak 281. Priopćenja za dioničare i članove nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 282. Prijedlozi dioničara
Članak 283. Prijedlozi dioničara za izbore i imenovanja
Članak 284. Priopćenja putem financijskih odnosno kreditnih institucija i udruženja dioničara
Članak 285. Poslovnik i popis sudionika na glavnoj skupštini
Članak 286. Zapisnik
Članak 287. Pravo dioničara da budu obaviješteni
Članak 288. Odluka suda o pravu dioničara da budu obaviješteni
Članak 289. Kvorum
Članak 290. Načelo obične većine
Članak 291. Pravo glasa
Članak 292. Ostvarenje prava glasa putem kreditnih institucija i osoba koje djeluju na odgovarajući način
Članak 293. Isključenje prava glasa
Članak 294. Glasovanje o prijedlozima dioničara za imenovanja
Članak 295. Posebna skupština i odvojeno glasovanje
Članak 296. Pravo dioničara koji imaju povlaštene dionice
Članak 297. Ukidanje ili ograničenje povlaštenosti
Članak 298. Imenovanje posebnih revizora
Članak 299. Prava posebnih revizora. Izvješće revizora
Članak 300. Troškovi posebne revizije
Članak 300.a Sastavljanje financijskih izvješća
Članak 300.b Podnošenje financijskih izvješća nadzornom, odnosno upravnom odboru
Članak 300.c Ispitivanje od strane nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 300.d Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća od strane uprave i nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 300.e Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća od strane glavne skupštine
Članak 300.f Prijenos dionica uz plaćanje otpremnine
Članak 300.g Otpremnina u novcu
Članak 300.h Priprema glavne skupštine
Članak 300.i Provedba glavne skupštine
Članak 300.j Upis odluke o prijenosu dionica u sudski registar
Članak 300.k Sudsko ispitivanje primjerenosti otpremnine
Članak 301. Odluka glavne skupštine
Članak 302. Suglasnost dioničara
Članak 303. Upis izmjene statuta u sudski registar
Članak 304. Pretpostavke
Članak 305. Povećanje kapitala ulozima u stvarima i u pravima
Članak 305.a Povećanje temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala
Članak 306. Prijava upisa odluke u sudski registar
Članak 307. Upis novih dionica
Članak 308. Pravo prvenstva pri upisu novih dionica
Članak 309. Prijava za upis povećanja kapitala u sudski registar
Članak 310. Od kada važi povećanje kapitala
Članak 311. Objava da je povećan kapital
Članak 312. Zabrana izdavanja dionica i privremenica
Članak 313. Pretpostavke
Članak 314. Valjanost odluke o uvjetnom povećanju kapitala
Članak 315. Uvjetno povećanje kapitala ulaganjem stvari i prava
Članak 316. Prijava za upis odluke u sudski registar
Članak 317. Objava upisa
Članak 318. Zabranjeno izdavanje dionica
Članak 319. Izjava o ostvarivanju prava upisa
Članak 320. Izdavanje dionica
Članak 321. Od kada važi povećanje kapitala
Članak 322. Prijava da su izdane dionice
Članak 323. Pretpostavke
Članak 324. Izdavanje novih dionica
Članak 325. Uvjeti za izdavanje dionica
Članak 326. Izdavanje dionica za uloge u stvarima i u pravima
Članak 327. Ugovori o ulaganju stvari i prava prije upisa društva u sudski registar
Članak 328. Pretpostavke
Članak 329. Podobnost rezervi iz dobiti i rezervi kapitala da se pretvore u temeljni kapital
Članak 330. Financijska izvješća kao temelj za odluku
Članak 331. Prijava za upis odluke u sudski registar
Članak 332. Od kada važi povećanje kapitala
Članak 333. Ovlaštenici iz povećanja kapitala
Članak 334. Prava podjele
Članak 335. Poziv dioničarima
Članak 336. Vlastite dionice. Djelomično uplaćene dionice
Članak 337. Čuvanje prava dioničara i trećih
Članak 338. Početak sudjelovanja u dobiti
Članak 339. Uvjetni kapital
Članak 340. Zabrana izdavanja dionica i privremenica
Članak 341. Zamjenjive obveznice i obveznice s promjenjivom kamatom
Članak 342. Pretpostavke
Članak 343. Prijava za upis odluke u sudski registar
Članak 344. Od kada važi smanjenje kapitala
Članak 345. Zaštita vjerovnika
Članak 346. Oglašavanje isprava o dionicama nevažećima
Članak 347. Prijava za upis smanjenja temeljnoga kapitala u sudski registar
Članak 348. Smanjenje temeljnoga kapitala ispod najnižeg iznosa temeljnoga kapitala
Članak 349. Pretpostavke
Članak 350. Zabrana isplate dioničarima
Članak 351. Isplata dobiti
Članak 352. Pretpostavke
Članak 353. Od kada je smanjen temeljni kapital
Članak 354. Prijava za upis smanjenja temeljnoga kapitala u sudski registar
Članak 355. Razlozi ništetnosti
Članak 356. Uklanjanje ništetnosti
Članak 357. Pravne posljedice ništetnosti
Članak 358. Ništetnost izbora članova nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 359. Ništetnost odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća
Članak 360. Razlozi pobijanja
Članak 361. Potvrda odluke koja se može pobijati
Članak 362. Ovlaštenje za pobijanje
Članak 363. Tužba za pobijanje
Članak 363.a Vrijednost predmeta spora
Članak 363.b Privremene mjere
Članak 364. Učinak pobijanja
Članak 365. Pobijanje odluke o upotrebi dobiti
Članak 366. Pobijanje odluke o povećanju temeljnoga kapitala društva ulozima
Članak 366.a Upis u sudski registar odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti
Članak 367. Razlozi za prestanak društva
Članak 368. Upis u sudski registar
Članak 369. Potreba provođenja likvidacije
Članak 370. Naznaka u tvrtki
Članak 371. Likvidatori
Članak 372. Prijava za upis likvidatora u sudski registar
Članak 373. Pozivanje vjerovnika
Članak 374. Dužnosti likvidatora
Članak 375. Ovlast likvidatora za zastupanje
Članak 376. Početna likvidacijska financijska izvješća
Članak 377. Obustava postupka likvidacije i provođenje stečaja
Članak 378. Izvješće o provođenju likvidacije i prijedlog za diobu
Članak 379. Zaštita vjerovnika
Članak 380. Podjela imovine
Članak 381. Naknade i nagrada likvidatorima
Članak 382. Okončanje likvidacije
Članak 383. Odgovornost likvidatora za štetu
Članak 384. Nastavljanje društva
Članak 385. Pojam društva s ograničenom odgovornošću
Članak 386. Osnivači
Članak 387. Način osnivanja društva
Članak 388. Sadržaj društvenoga ugovora, odnosno izjave o osnivanju društva
Članak 389. Temeljni kapital
Članak 390. Ulozi za preuzete poslovne udjele
Članak 391. Dodatne činidbe
Članak 392. Posebne pogodnosti
Članak 393. Troškovi osnivanja
Članak 394. Prijava za upis u sudski registar
Članak 395. Ispitivanje prijave
Članak 396. Upis u sudski registar. Objava upisa
Članak 397. Odgovornost članova društva i članova uprave društva
Članak 398. Obveza uplate uloga u društvo
Članak 399. Zatezne kamate
Članak 400. Isključenje člana društva koji je u zakašnjenju
Članak 401. Odgovornost prednika
Članak 402. Prodaja udjela
Članak 403. Odgovornost članova društva
Članak 404. Odgovornost u stečaju
Članak 405. Prisilni propisi
Članak 406. Vraćanje uloga. Podjela dobiti
Članak 406.a Rezerve društva
Članak 407. Nedopuštena primanja
Članak 408. Zajam kojim se nadomješta kapital
Članak 409. Određenje poslovnog udjela
Članak 410. Knjiga poslovnih udjela
Članak 411. Učinak upisa u knjigu poslovnih udjela
Članak 412. Raspolaganje poslovnim udjelom
Članak 413. Prijenos poslovnog udjela uz suglasnost društva
Članak 414. Prijenos naslijeđenog poslovnog udjela
Članak 415. Pravni položaj stjecatelja poslovnog udjela
Članak 416. Brisan
Članak 417. Više ovlaštenika na poslovnome udjelu
Članak 418. Stjecanje i uzimanje u zalog vlastitih poslovnih udjela
Članak 419. Povlačenje (amortizacija) poslovnog udjela
Članak 420. Istupanje i isključenje člana iz društva
Članak 421. Učinak istupanja ili isključenja člana iz društva
Članak 422. Vođenje poslova društva
Članak 423. Imenovanje članova uprave
Članak 424. Opoziv članova uprave
Članak 424.a Ostavka člana uprave
Članak 425. Upis u sudski registar
Članak 426. Zastupanje
Članak 427. Ograničenje ovlasti za zastupanje
Članak 428. Poslovne knjige i financijska izvješća
Članak 429. Zabrana konkurencije
Članak 430. Dužna pozornost i odgovornost članova uprave
Članak 431. Davanje kredita članovima uprave i prokuristi
Članak 431.a Izvješća nadzornom odboru odnosno skupštini društva
Članak 431.b Godišnje izvješće o stanju društva i konsolidirano godišnje izvješće društva
Članak 431.c Dužnost uprave u slučaju gubitka, prezaduženja ili nesposobnosti za plaćanje
Članak 432. Načela za primanja članova uprave
Članak 433. Zamjenici članova uprave
Članak 434. Obveznost nadzornog odbora
Članak 435. Sastav nadzornog odbora
Članak 436. Tko može biti član nadzornog odbora
Članak 437. Izbor i imenovanje članova nadzornog odbora
Članak 438. Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora
Članak 439. Primjena odredaba ovoga Zakona o dioničkome društvu
Članak 440. Ostvarivanje prava članova društva
Članak 441. Nadležnost skupštine
Članak 442. Sazivanje skupštine
Članak 443. Način i rok za sazivanje skupštine
Članak 444. Podobnost skupštine da odlučuje
Članak 445. Odlučivanje na skupštini
Članak 446. Evidencija odluka skupštine
Članak 447. Pravo na obaviještenost
Članak 448. Ništetnost odluka skupštine
Članak 449. Pobijanje odluka skupštine
Članak 450. Imenovanje revizora od strane suda
Članak 451. Ovlasti revizora
Članak 452. Izvješće revizora
Članak 453. Odštetni zahtjevi u korist društva
Članak 454. Oblik izmjene
Članak 455. Odlučivanje o izmjeni
Članak 456. Upis u sudski registar. Objava upisa
Članak 457. Način povećanja temeljnoga kapitala. Povećanje novim uplatama
Članak 458. Upis povećanja temeljnoga kapitala novim uplatama u sudski registar. Objava upisa
Članak 458.a Odobreni kapital
Članak 458.b Upis povećanja odobrenog kapitala u sudski registar. Objava upisa
Članak 459. Povećanje temeljnoga kapitala pretvaranjem rezervi u temeljni kapital
Članak 460. Upis povećanja temeljnoga kapitala iz sredstava rezervi u sudski registar
Članak 461. Od kada važi povećanje temeljnoga kapitala
Članak 462. Način smanjenja temeljnoga kapitala
Članak 463. Prijava za upis nakane da se smanji temeljni kapital u sudski registar
Članak 464. Prijava za upis izmjene društvenog ugovora u sudski registar
Članak 465. Isplate članovima društva i oslobođenje od obveza
Članak 465.a Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala
Članak 465.b Korištenje iznosa smanjenja temeljnog kapitala
Članak 465.c Iskaz temeljnog kapitala nakon smanjenja
Članak 465.d Smanjenje uz istodobno povećanje temeljnog kapitala
Članak 466. Razlozi za prestanak
Članak 467. Odluka članova o prestanku društva
Članak 468. Prestanak na temelju presude suda
Članak 469. Odgovornost članova uprave zbog učinjenih plaćanja nakon nastanka stečajnog razloga
Članak 470. Prijava za upis u sudski registar
Članak 471. Likvidatori
Članak 472. Primjena odredaba ovoga Zakona o dioničkome društvu
Članak 472.a Ništetnost društva
Članak 473. Vrste povezanih društava
Članak 474. Društvo s većinskim udjelom i društvo s većinskim pravom odlučivanja u drugome društvu
Članak 475. Ovisno i vladajuće društvo
Članak 476. Koncern i koncernsko društvo
Članak 477. Društva s uzajamnim udjelima
Članak 478. Obveza obavještavanja
Članak 478.a Vanjski dioničari
Članak 479. Ugovor o vođenju poslova društva. Ugovor o prijenosu dobiti
Članak 480. Ostali poduzetnički ugovori
Članak 481. Suglasnost skupštine
Članak 481.a Revizija poduzetničkog ugovora
Članak 481.b Priprema i provođenje glavne skupštine odnosno skupštine društva
Članak 482. Upis u sudski registar. Stupanje ugovora na snagu
Članak 483. Izmjena ugovora
Članak 484. Otkaz ugovora
Članak 485. Raskid ugovora
Članak 486. Upis prestanka ugovora u sudski registar
Članak 487. Zakonske rezerve
Članak 488. Najviši iznos prijenosa dobiti
Članak 489. Preuzimanje gubitka
Članak 490. Zaštita vjerovnika
Pododjeljak 4.   Osiguranje vanjskih dioničara
Članak 491. Primjerena naknada
Članak 492. Otpremnina
Članak 493. Pravo vođenja poslova društva
Članak 494. Odgovornost zakonskih zastupnika vladajućega društva
Članak 495. Odgovornost članova uprave i nadzornog odbora ovisnoga društva
Članak 496. Granice utjecaja
Članak 497. Izvješće uprave, odnosno izvršnih direktora ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima
Članak 498. Ispitivanje od strane revizora
Članak 499. Ispitivanje od strane nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 500. Posebno ispitivanje
Članak 501. Odgovornost vladajućega društva i njegovih zakonskih zastupnika
Članak 502. Odgovornost organa ovisnoga društva
Članak 503. Priključenje
Članak 504. Priključenje odlukom većine
Članak 504.a Otpremnina dioničarima odnosno članovima priključenog društva
Članak 505. Zaštita vjerovnika
Članak 506. Odgovornost glavnoga društva
Članak 507. Ovlasti glavnoga društva i odgovornost članova uprave, odnosno izvršnih direktora
Članak 508. Zakonska rezerva. Prijenos dobiti. Preuzimanje gubitka
Članak 509. Obavještavanje dioničara, odnosno članova glavnoga društva
Članak 510. Prestanak priključenja
Članak 511. Ograničenje prava
Članak 512. Pojam
Članak 513. Priprema pripajanja
Članak 514. Izvješće o pripajanju
Članak 515. Revizija pripajanja
Članak 515.a Provjera pripajanja od strane nadzornog odnosno upravnog odbora
Članak 516. Odluke glavnih skupština
Članak 517. Priprema i provođenje glavne skupštine
Članak 518. Ugovor o pripajanju
Članak 519. Povećanje temeljnoga kapitala društva radi toga da se provede pripajanje
Članak 519.a Primjena odredaba o nastavku osnivanja društva
Članak 520. Provođenje pripajanja
Članak 521. Prijava za upis pripajanja u sudski registar
Članak 522. Upis pripajanja
Članak 523. Zaštita vjerovnika
Članak 524. Zaštita imatelja posebnih prava
Članak 525. Polazna vrijednost društva preuzimatelja
Članak 526. Odgovornost za štetu članova organa pripojenoga društva
Članak 527. Ostvarenje prava na naknadu štete
Članak 528. Odgovornost za štetu članova organa društva preuzimatelja
Članak 529. Ništetnost odluka o pripajanju
Članak 530. Učinak pripajanja
Članak 531. Pripajanje u posebnim slučajevima
Članak 532. Sudsko ispitivanje omjera zamjene dionica
Članak 533.  Spajanje
Članak 534.
Članak 535. Pojam
Članak 536. Odluka članova svakoga društva
Članak 537. Ugovor o pripajanju
Članak 538. Povećanje temeljnoga kapitala društva radi toga da se provede pripajanje
Članak 538.a Primjena odredaba o nastavku osnivanja društva
Članak 539. Provođenje pripajanja
Članak 540. Prijava za upis pripajanja u sudski registar
Članak 541. Upis pripajanja
Članak 542. Zaštita vjerovnika
Članak 543. Polazna vrijednost društva preuzimatelja
Članak 544. Odgovornost za štetu članova organa pripojenoga društva
Članak 545. Ostvarenje prava na naknadu štete
Članak 546. Ništetnost odluke pripojenoga društva o pripajanju
Članak 547. Sudsko ispitivanje omjera zamjene udjela
Članak 548.  Spajanje
Članak 549.
Članak 549.a Pojam prekograničnog pripajanja i spajanja
Članak 549.b Zajednički plan pripajanja
Članak 549.c Objava zajedničkog plana pripajanja
Članak 549.d Izvješće o pripajanju
Članak 549.e Revizija pripajanja
Članak 549.f Odluke skupština
Članak 549.g Omjer zamjene dionica, odnosno udjela, doplate u novcu i posebna prava dioničara odnosno članova društva
Članak 549.h Zaštita vjerovnika pripojenog društva
Članak 549.i Prijava pripajanja u registar pripojenog društva s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj
Članak 549.j Prijava pripajanja u registar društva preuzimatelja s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj
Članak 549.k Učinak pripajanja
Članak 550.
Članak 550.a Pojam
Članak 550.b Plan podjele
Članak 550.c Očuvanje kapitala, primjena propisa o osnivanju, odgovornost organa
Članak 550.d Izvješće o podjeli
Članak 550.e Revizija podjele
Članak 550.f Izvješće nadzornog, odnosno upravnog odbora
Članak 550.g Priprema i provođenje skupštine radi odlučivanja o podjeli
Članak 550.h Odluka o podjeli
Članak 550.i Posebne suglasnosti
Članak 550.j Pravo na primjerenu otpremninu
Članak 550.k Isključenje razloga za pobijanje, sudsko utvrđivanje iznosa otpremnine
Članak 550.l Prijava za upis podjele u sudski registar
Članak 550.m Upis podjele
Članak 550.n Pravne posljedice upisa
Članak 550.o Osiguranje vjerovnika
Članak 550.p Pravo trećih osoba na obaviještenost
Članak 550.r Primjena propisa o podjeli s osnivanjem
Članak 551. Prijenos imovine na osobe javnoga prava
Članak 552. Obveza prijenosa imovine društva
Članak 553. Pojam
Članak 554. Vrijeme preoblikovanja
Članak 555. Isključenje likvidacije
Članak 556. Pravna osobnost i upis u registar
Članak 557. Pretpostavke
Članak 558. Sadržaj odluke
Članak 559. Zamjena dionica
Članak 560. Upis u sudski registar
Članak 561. Učinak upisa
Članak 562. Posebna prava dioničara
Članak 563. Zaštita vjerovnika
Članak 564. Pretpostavke
Članak 565. Sadržaj odluke
Članak 566. Ispitivanje osnivanja i odgovornost članova društva
Članak 567. Zamjena udjela
Članak 568. Upis u sudski registar
Članak 569. Učinak upisa
Članak 570. Posebna prava člana društva
Članak 571. Pretpostavke
Članak 572. Sadržaj odluke i postupak preoblikovanja
Članak 573. Upis u sudski registar
Članak 574. Učinak upisa
Članak 575. Preoblikovanje odlukom većine dioničara
Članak 576. Preoblikovanje dioničkoga društva u komanditno društvo
Članak 577. Odgovarajuća primjena odredbi o preoblikovanju dioničkoga društva
Članak 578. Pretpostavke
Članak 579. Sadržaj odluke i postupak preoblikovanja
Članak 580. Upis u sudski registar
Članak 581. Učinak upisa
Članak 582. Preoblikovanje u društvo s ograničenom odgovornošću

DIO TREĆI   GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE
GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE
Članak 583. Pojam
Članak 584. Predmet poslovanja
Članak 585. Primjena propisa o javnom trgovačkom društvu
Članak 586. Članovi udruženja
Članak 587. Ugovor o osnivanju
Članak 588. Prijava za upis u sudski registar
Članak 589. Objava upisa
Članak 590. Stjecanje pravne osobnosti. Poslovna sposobnost
Članak 591. Postupanje u ime udruženja prije upisa u sudski registar
Članak 592. Odgovornost članova udruženja za obveze
Članak 593. Podjela dobiti i snošenje izdataka udruženja
Članak 594. Ustupanje udjela u udruženju
Članak 595. Primanje novoga člana
Članak 596. Otkaz člana
Članak 597. Isključenje člana
Članak 598. Istupanje člana
Članak 599. Prava i obveze člana koji je izašao iz udruženja
Članak 600. Odgovornost člana koji je izašao iz udruženja
Članak 601. Organi udruženja
Članak 602. Odlučivanje
Članak 603. Pravo na obavještavanje
Članak 604. Vođenje poslova
Članak 605. Zastupanje udruženja
Članak 606. Dužna pozornost i odgovornost članova uprave
Članak 606.a Otvaranje stečajnog postupka
Članak 607. Prestanak udruženja odlukom članova
Članak 608. Prestanak udruženja odlukom suda
Članak 609. Likvidacija
Članak 610. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i postupka prisilne nagodbe

DIO ČETVRTI   INOZEMNA TRGOVAČKA DRUŠTVA I INOZEMNA ULAGANJA
GLAVA I.   INOZEMNA TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC
Odjeljak 1.   OPĆE ODREDBE
Članak 611. Pojam
Članak 612. Poslovanje u Republici Hrvatskoj
Članak 613. Osnivanje
Članak 614. Objava upisa
Članak 615. Više podružnica istoga osnivača
Članak 616. Djelovanje podružnice
Članak 617. Vođenje poslovnih knjiga
Članak 618. Prestanak podružnice
Članak 619. Inozemni ulagač
Članak 620. Položaj inozemnog ulagača

DIO PETI   KAZNENE ODREDBE
GLAVA I.   UKIDANJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA
Članak 621. Pretpostavke
Članak 622. Privremene mjere
Članak 623. Upis u sudski registar
Članak 624. Davanje netočnih podataka
Članak 625. Netočno prikazivanje imovinskog stanja
Članak 626. Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje
Članak 627. Netočno izdavanje ili krivotvorenje potvrde o pravu iz dionica
Članak 628. Povreda dužnosti da se dade izvješće
Članak 629. Povreda dužnosti čuvanja tajne
Članak 630. Prekršaji trgovačkih društava
Članak 631. Prekršaji fizičkih osoba
Članak 632. Kazne registarskog suda
Članak 633. Gospodarsko interesno udruženje
Članak 634. Nastavljanje pravnih osoba s radom
Članak 635. Primjena Zakona o poduzećima
Članak 636. Radnje i poljoprivredna gospodarstva pravne osobe
Članak 637. Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona
Članak 638. Preoblikovanje komanditnoga društva na dionice u dioničko društvo
Članak 639. Upotreba tvrtke
Članak 640. Najniži nominalni iznos dionice i temeljnoga uloga
Članak 641. Valuta nominalnog iznosa dionica
Članak 642. Pravo glasa na temelju dionica
Članak 643. Vlastite dionice dioničkoga društva
Članak 644. Dijelovi poduzeća
Članak 645. Prijave za upis u sudski registar podnesene registarskome sudu prije stupanja na snagu ovoga Zakona
Članak 646. Prestanak važenja drugih propisa
Članak 646.a Prijenos propisa Europske unije
Članak 647. Stupanje na snagu ovoga Zakona